Temadag – jämställd och jämlik planering och uppföljning

Jämställdhet har varit ett eget politikområde sedan 1972 och jämställdhetsintegrering är den strategi som används för att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska mål sedan 1994. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv.

Men hur gör vi det i praktiken?

Dessutom är jämställdhet i grunden en mänsklig rättighet. När kvinnor idag diskrimineras strukturellt i samhälls- och arbetslivet, kränks de mänskliga rättigheterna. Jämställdhetsarbetet är därför även ett arbete för att uppfylla de mänskliga rättigheterna. Det handlar om att alla ska få likvärdig service, inflytande och bemötande, oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning eller etnisk tillhörighet.

Så hur kan vi integrera fler perspektiv i vårt ordinarie arbete?

Den 29 november 8.30 – 12.00 bjuder Länsstyrelsen i Hallands län in till en temadag om systematiskt jämställdhets- och jämlikhetsarbete. Hur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv kan integreras i verksamhetens planerings- och uppföljningsprocess.

Program:

  • Länsstyrelsen berättar om hur de planerar och följer upp sin verksamhet, sin process med att integrera jämställdhet och mänskliga rättigheter i planering och uppföljning, länsstrategin för jämställdhetsintegrering samt webbportalen "Ett jämställt och jämlikt Halland".
  • Region Halland visar hur de jobbar med social hållbarhet med ett lokalt fokus, nämligen Falkenbergs kommun och kommunens Råd för social hållbarhet.
  • Workshop – gruppsamtal om hur arbetet för jämställdhet och jämlikhet är organiserat i våra verksamheter samt arbete med checklista för jämställd och jämlik planering utifrån våra verksamheters uppdrag.

Målgrupp: Politiker, Kvalitetschefer, Controllers, Utvecklingschefer, Verksamhetsutvecklare.

Plats: Länsstyrelsen i Hallands län, Slottsgatan 2, Halmstad

Anmälan: Klicka på länken nedan. Sista anmälningsdag är 28 november.

Kontakt: urszula.hansson@lansstyrelsen.se

janette.johansson@lansstyrelsen.se