Regional konferens - Förebyggande kring brott och sociala risker för social hållbarhet

Syftet med dagen är att uppmärksamma de orsakssamband som finns mellan samhällsplanering och olika former av sociala risker i ett samhälle. Under denna dag kommer frågeställningar kring samhällsplanering, inklusive bostadsbyggande, och sociala risker i form av arbetslöshet, missbruk, kriminalitet och våld att belysas. Orsaker och konsekvenser av händelser kommer att tydliggöras och ”tillit” blir den röda tråden.

​Målgrupp:

Målgruppen för konferensen är politiker och ledning, samt ansvariga chefer och tjänstemän för brottsförebyggande arbete, räddningstjänst, säkerhetsarbete, samhällsplanering, social utveckling på strategisk nivå inom kommuner, Region Halland, polisområde Halland, övriga myndigheter och organisationer.

Praktisk information:

Tid:  Torsdagen den 14 december 2017 klockan 09.00-16.00.

Plats: Varbergs stadshotell, Kungsgatan 24, Varberg.

Anmälan: Via formulär nedan. Sista anmälningsdag är 4 december 2017.

Konferensen är kostnadsfri. Fika på för- och eftermiddag och lunch ingår.

Huvudtalare:

Hans Abrahamsson är freds- och utvecklingsforskare från Göteborgs universitet, tidigare gästprofessor i Globala politiska studier vid Malmö högskola. Han forskar kring den sociala hållbarhetens förutsättningar.
Hans pratar om vår tids stora samhällsomdaning, där det lokala alltmer flätas samman med det globala. Vilka samhälleliga utmaningar vi står inför när det gäller genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030. Han kommer under sin föreläsning in på de krav som social hållbarhet och en stärkt social tillit ställer på regional och lokal nivå.

Per-Olof Hallin är professor emeritus i kulturgeografi vid Malmö högskola. Hans forskning är inriktad mot risk- och sårbarhetsanalyser i urbana områden samt städers sociala och ekologiska omställning. Under senare år har Per-Olof samarbetat med Polisens nationella operativa avdelning (NOA) och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för att fördjupa förståelsen av människors livsvillkor i socialt utsatta områden samt hur brottsförebyggande arbete kan bedrivas.

Varmt välkommen till en dag för en trygg och hållbar framtid!