Smittsamma djursjukdomar

Om du misstänker att djur du äger, eller på annat sätt har hand om, har drabbats av allvarlig smittsam djursjukdom (så kallad epizootisk sjukdom) är du skyldig att omedelbart anmäla detta till din veterinär.

Många djursjukdomar orsakar lidande och stora ekonomiska förluster. Ett aktivt förebyggande arbete och bekämpande av sjukdomsutbrott är därför viktigt. Jordbruksverket är den myndighet som har det centrala och nationella ansvaret. Länsstyrelsen har det regionala ansvaret.

Länsveterinären har kännedom om samt informerar om länets aktuella sjukdomsstatus. Vid utbrott av allvarliga smittsamma djursjukdomar leds bekämpningen av Jordbruksverket medan länsveterinärerna fungerar som regionala samordnare med bland annat informationsansvar till berörda.

Statistik och sjukdomsbeskrivningar

Aktuell statistik över förekomst av djursjukdomar i Hallands län och övriga delar av Sverige hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Sjukdomsbeskrivningar och information om aktuella fall av djursjukdomar hittar du på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats.

För mer information om kvarka på häst kan ni läsa på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

För att se aktuella sjukdomsutbrott finns information på Svensk travsports webbplats

Kontakta oss

Länsstyrelsen Halland
Veterinärenheten
301 86  HALMSTAD

Tel:  010-224 30 00
Fax: 010-224 31 10
E-post: halland@lansstyrelsen.se

Våra medarbetare