Hygienregler för alla djurhållare

God handhygien är bästa sättet att undvika smittspridning.

Lagstiftningen kräver att det bland annat ska finnas möjlighet för den som vistas på en djuranläggning att tvätta händerna och desinficera händerna. Reglerna gäller inte för den som endast har djur i sitt eget hem.

Utöver dessa regler finns även reglerat hur veterinärers hantering av infektioner med vissa antibiotikaresistenta bakterier. Syftet med reglerna är att alla som har eller arbetar med djur, alternativt besöker verksamheter där det finns djur, försöker förebygga smittspridning både mellan djur och mellan djur och människor. Detta medverkar även till att minska risken för uppkomst av antibiotikaresistens eftersom friska djur inte behöver antibiotika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktigaste hygienrådet för att förhindra smitta är att tvätta händerna med varmt vatten och flytande tvål samt att desinficera händerna.