Nedgrävning av häst

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare, men hästar kan grävas ner på en annan plats.

Sedan 2015 behövs inte något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst.

Som tidigare ska alltid kommunen anvisa platsen där hästen ska grävas ner. Planerar du att gräva ner din döda häst – kontakta miljökontoret i din kommun.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Halland
Veterinärenheten
301 86  HALMSTAD

Tel:  010-224 30 00
Fax: 010-224 31 10
E-post: halland@lansstyrelsen.se

Våra medarbetare