Smittskydd

kossa och får

Länsstyrelsen har ansvar för det förebyggande smittskyddet av djur i länet.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för djurhälsan och för att bekämpa smittsamma djursjukdomar.

Länsstyrelsen förebygger och bekämpar

Länsstyrelsen sköter det förebyggande smittskyddet när det gäller djur i länet, och vi leder och samordnar bekämpningen av vissa allvarliga smittsamma sjukdomar. En del är väldigt smittsamma och får stora konsekvenser för djuren och djurhållningen, så kallade epizootier (till exempel blåtunga samt mul- och klövsjuka). Andra sjukdomar smittar mellan djur och människor och kan orsaka allvarliga sjukdomar på människor, så kallade zoonoser (till exempel salmonella, tuberkulos och rabies).

Beroende på vad det gäller kan Länsstyrelsen samarbeta med smittskyddsläkare, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, fältverksamma veterinärer och länets kommuner.

 

Fågelinfluensa har konstaterats på två platser i Skåne. Det visar analyser vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
 
 
 

​Det ena fallet gäller en vild fågel, en knipa, som påträffats i Vellinge kommun och som bekräftats bära på fågelinfluensa av typen H5N8. Det andra fallet gäller en värphönsbesättning utanför Helsingborg som är smittad med influensavirus H5.

SVA arbetar vidare med att analysera exakt vilken typ av smitta det handlar om. Fågelinfluensa av typen H5N8 har cirkulerat i Europa under hösten. Viruset har aldrig smittat till människa.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats

 

Höjd skyddsnivå för fjäderfä i Sverige

Skyddsnivån för fjäderfä i Sverige har höjts till nivå 2 i förebyggande syfte med anledning av de fall av fågelinfluensa (H5N8) som förekommit i Europa under hösten och som nu även konstaterats i Skåne. Höjningen innebär bl a att fjäderfä ska hållas inomhus för att minimera risken för kontakt med vilda fåglar, se nedan. Risken för människa att smittas av denna typ av fågelinfluensavirus bedöms som låg. Det finns inga kända fall av smitta till människa.

 

Det här innebär skyddsnivå 2

  • Fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.
  • Hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus. Inhägnader för änder ska vara nätövertäckta för att undvika kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd ute.
  • Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet. Dessutom ska foder och dricksvatten ges inne eller under ett skydd utomhus.
  • Förbud mot utställningar och tävlingar, men det finns möjlighet att söka dispens.

 Cryptosporidiumsmitta

Newcastlesjuka är konstaterad på en värphönsgård i Vellinge kommun i Skåne. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom, som endast drabbar fåglar. Sjukdomen smittar inte människor. För mer information följ länkarna nedan.

Information angående Newcastlesjuka från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Information om utbrottet i Skåne och jordbruksverkets restriktioner i området.

Information om hur du kan skydda dina djur (SVA).