Stoppa kvarkan – Tillsammans skyddar vi våra hästar

Kvarka är en mycket smittsam sjukdom som orsakas av bakterier. Drabbade hästar får feber, näsflöde och svullna lymfknutor som orsakar stort lidande. Varje år drabbas ett stort antal stallar i Sverige av kvarka och det kan bli ett förödande slag mot verksamheten.  Med bättre kunskap, rutiner och samarbete kan vi stoppa kvarkan och skydda våra hästar.
hästar

Drabbade hästar får feber, näsflöde och svullna lymfknutor, som ofta utvecklas till bölder mellan ganascherna. Andningsvägarna kan svullna och då får hästen svårt att andas. En del hästar visar lindrigare symtom men är ändå smittförande.

Det bästa sättet att skydda hästar mot kvarka och andra infektioner är att använda mottagningsstall med egen utevistelse för nytillkomna hästar. Efter minst två, helst tre, veckors karantän kan man släppa in de nya bland de befintliga hästarna, om de verkar hålla sig friska. Använd särskilda kläder och skor samt god hygien med handtvätt och gärna handdesinfektion före och efter besök i karantänsstallet. När du är iväg på träning eller tävling bör du inte låta hästen hälsa på andra hästar från andra stall. Klappa inte andra hästar i onödan. Egen hink och annan utrustning är också bra att ha med och ställ krav på renlighet om hästen ska stallas upp.

Sjukdomen måste anmälas

Kvarka är en anmälningspliktig sjukdom och stall som har sjuka hästar måste isoleras under en längre tid. Hästsportens reglementen säger minst 20 dagar och SVA rekommenderar minst fyra till sex veckors isolering efter att den sista sjuka hästen tillfrisknat. Detta kan leda till stora ekonomiska konsekvenser för verksamheten.

Läs mer om kvarka

(klicka på bilderna för att öppna foldern i pdf-format)

 Content Editor ‭[1]‬

  • Ha karantän- eller välkomststall för nya hästar eller hästar som varit iväg, till exempel på annat bete. Tre veckor är det bra att "isolera" nya hästar.
  • Rengör händerna och använd handsprit innan och efter du håller på med mun, näsa eller sår på olika hästar. Vid sårskötsel bör man också bära engångshandskar. Varmt vatten och tvål är bäst vid handtvätten, använd helst pappershanddukar.
  • Utrustningen ska vara ordentligt rengjord, särskilt den som är vid hästens mun och näsa, som bett, nosgrimmor, hinkar och vattenkärl.
  • Byt kläder och tvätta händerna efter du varit i ett stall, extra viktigt om du vistas i flera stall.
  • Isolera genast hästar med feber, snuva och hosta eller som har andra tecken på smittsamma sjukdomar.
  • Ha egen utrustning till varje häst. Om man delar utrustningen mellan hästar, gör rent ordentligt före byte.

Källa: Hästnäringens smittskyddskommitté

 Content Editor ‭[2]‬

 Content Editor ‭[3]‬

​Hästsmittskyddsprojektet - ett projekt i samarbete mellan länsstyrelserna och SVA.

Läs rapporten här