Kaningulsot

Kaningulsot är en mycket smittsam virussjukdom som kan drabba både vilda och tama kaniner samt vissa arter av harar.
kanin

Sjukdomen ses i södra Sverige upp till södra Uppland. Smittan sprids via direktkontakt eller via förorenade föremål och foder. Även insekter som myggor och fästingar sprider sjukdomen. 

Det förekommer två typer av kaningulsot dels den klassiska Rabbit Viral Hemorrhagic Disease (RVHD) dels en ny variant Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2 (RHDV2). Det finns i nuläget inga rapporter om att den nya virustypen skulle smitta andra djurarter eller människor.

Vaccin finns mot klassisk kaningulsot (RVHD). Detta vaccin har troligen endast begränsad effekt mot den nya formen av kaningulsot (RHDV2) men Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, rekommenderar fortsatt vaccination av tamkaniner då vaccinet ger visst skydd mot även den nya typen av sjukdomen. Tamkaniner bör hållas så att kontakt med vildkaniner förhindras. Att förhindra kontakt med insekter minskar också risken för att tamkaniner ska smittas.

Läs mer om sjukdomar på kanin på Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) hemsida: SVA - kanin

Läs mer om kaningulsot SVAs hemsida: SVA - kaningulsot