Fågelinfluensa

Fågelinfluensa har konstaterats på två platser i Skåne. Det ena fallet gäller en vild fågel, en knipa, det andra fallet gäller en värphönsbesättning utanför Helsingborg.

Höjd skyddsnivå för fjäderfä i Sverige

Skyddsnivån för fjäderfä i Sverige har höjts till nivå 2 i förebyggande syfte med anledning av de fall av fågelinfluensa (H5N8) som förekommit i Europa under hösten och som nu även konstaterats i Skåne. Höjningen innebär bl a att fjäderfä ska hållas inomhus för att minimera risken för kontakt med vilda fåglar, se nedan. Risken för människa att smittas av denna typ av fågelinfluensavirus bedöms som låg. Det finns inga kända fall av smitta till människa.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats

Det här innebär skyddsnivå 2

  • Fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.
  • Hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus. Inhägnader för änder ska vara nätövertäckta för att undvika kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd ute.
  • Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet. Dessutom ska foder och dricksvatten ges inne eller under ett skydd utomhus.
  • Förbud mot utställningar och tävlingar, men det finns möjlighet att söka dispens.