Så här går det till

Som skogsägare kan du nu via en intresseanmälan föreslå skogsområden för formellt skydd. Nedan hittar du information om hur processen går till.

Om du som markägare tycker att detta verkar intressant, fundera igenom om du har något område, om minst 1 hektar som kan passa. Jämför gärna med de beskrivningar av naturvärden och värdefulla skogsmiljöer som finns beskrivet här, för att se om din skog har de naturvärden som krävs.

Du är välkommen att kontakta Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen direkt om du har några frågor.

Intresseanmälan

Intresseanmälan laddas lättast ner, fylls i och postas sedan tillsammans med en karta till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. Du kan också kontakta Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen och få en blankett hemskickad.  

När intresseanmälan kommit in registreras den och du får en bekräftelse. Om nödvändiga uppgifter saknas så blir du kontaktad av den myndighet som mottagit din anmälan.

Ladda ner intresseanmälan

Dialog och fältbesök

Den myndighet som fått din intresseanmälan tar kontakt med dig för att bedöma om området uppfyller de krav som krävs för naturvårdsavtal, biotopsyddsområde eller naturreservat. Normalt görs ett fältbesök tillsammans med dig. Detta är också ett bra tillfälle för att prata om skyddsform, avgränsning, ditt områdes speciella naturvärden med mera.

Prioritering av inkomna intresseanmälningar

Områden med högst naturvärde ska skyddas i första hand. Prioriteringen baseras bland annat på faktorer som närhet till andra områden med höga naturvärden, storlek på området, värdefulla arter, regionalt prioriterade skogstyper och områdets betydelse för andra värden, till exempel vattendrag.

Om ditt område har höga naturvärden men inte kan prioriteras nu, får du gärna kvarstå med anmälan för en eventuell prioritering senare.  

Val av skyddsform

För de områden som efter prioriteringen är aktuella för skydd inleds en ny dialog med dig om önskemål om skyddsform. Ibland kan områdets karaktär innebära att ditt förstahandsönskemål om skyddsform inte kan tillgodoses.

Ersättning och avslutande handläggning

Området avgränsas i dialog med dig som markägare. Därefter kan värderingar ske (mer information om skyddsformer) När vi har kommit överens om avgränsning och ersättning eller i vissa fall försäljning kan naturvårdsavtal tecknas eller beslut om biotopskyddsområde alternativt naturreservat fattas.

 Intresseanmälan

 Intresseanmälan i PDF-format.

Anmälan skickas till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen:

Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad

Skogsstyrelsen Hallands distrikt Ryttarevägen 8 302 62 Halmstad