Lundmiljöer

Lundarna hittar du på rika jordar. De upplevs som ”lummiga” och fuktiga miljöer, nästan lite regnskogsliknande, med träd och buskar i olika storlek och ålder.
I lunden hittar du ett varierat trädskikt med många olika trädslag. Foto: Länsstyrelsen

Innan trädens löv spricker ut på våren är marken helt täckt av vackra vårblommor som vitsippor och blåsippor. I lunden hittar du ett varierat trädskikt med många olika trädslag, ofta ädellövträd, men ibland är skogarna helt dominerade av klibbalar eller stora hasselbuketter.

Gemensamt för de olika lundarna är att de tillhör bondeskogen där bete, slåtter eller geologiska förutsättningar har påverkat miljöerna. Det har dock alltid stått träd eller buskar på markerna och i dag är de träd och hasselbuskar du hittar där gamla. Stora mängder lavar, mossor och svamparter trivs på de äldre träden och på marken.

Innan trädens löv spricker ut på våren är marken helt täckt av vårblommor. Foto: Länsstyrelsen