Kungsbacka

Information och beslut per kommun

Kontakta oss

Handläggare för utvidgat strandskydd är Ingegerd Svensson.

Ställ gärna frågor till oss 
via e-post!
 

 Content Editor