Hovgård (Varberg)

Länsstyrelsen har den 23 november fattat beslut om att bilda naturreservatet Hovgård i Varbergs kommun.

Informationen kommer att uppdateras när beslutet har vunnit laga kraft. Sista datum för överklagande är den 16 december 2016. 

Beslut 

Skötselplan

Beslutet har överklagats. 


 Content Editor

​Dominerande naturtyp: Grässandhed
Kommun: Varberg
Areal: 15 hektar
Skyddat sedan: 2016
Förvaltare: Länsstyrelsen
Vägbeskrivning: Från Rolfstorp kör man österut på väg 153. Efter drygt 2 kilometer ligger naturreservatet Hovgård på höger sida om vägen, mittemot naturreservatet Gässlösa.