Förslag till nya naturreservat, ändring av föreskrifter för naturreservat mm.

Innan Länsstyrelsen tar beslut om att bilda ett nytt naturreservat skrivs ett förslag till beslut.

Länsstyrelsen skickar förslaget på remiss till sakägare (till exempel markägare), berörd kommun, Skogsstyrelsen och intresseorganisationer. Förslaget till beslut ska bland annat innehålla:

  • en beskrivning av områdets naturförhållanden, olika naturtyper och särskilt skyddsvärda arter
  • skälen till att bilda naturreservat
  • förslag på föreskrifter
  • ett utkast till skötselplan
  • kartor.

Nedan presenteras de remisser som är aktuella just nu. 

   

Älmebjär Falkenbergs kommun

Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 7 augusti 2017.

Förslag till bildande av naturreservatet Älmebjär.

Kontakta naturvårdshandläggare Mattias Lindström, mattias.lindstrom@lansstyrelsen.se för mer information.

  

 Frillesås prästgård, Kungsbacka kommun​

Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 21 augusti 2017.

Förslag till bildande av naturreservatet Frillesås Prästgård.

Kontakta naturvårdshandläggare Mattias Lindström, mattias.lindstrom@lansstyrelsen.se för mer information.

 

Mjällbjär, Falkenberg och Varbergs kommun

Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 oktober 2017.

Förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Mjällbjär

Kontakta naturvårdshandläggare Elin Nystrand, elin.nystrand@lansstyrelsen.se för mer information.