Förslag till nya naturreservat, ändring av föreskrifter för naturreservat mm.

Innan Länsstyrelsen tar beslut om att bilda ett nytt naturreservat skrivs ett förslag till beslut.

Länsstyrelsen skickar förslaget på remiss till sakägare (till exempel markägare), berörd kommun, berörda myndigheter och intresseorganisationer. Förslaget till beslut ska bland annat innehålla:

  • en beskrivning av områdets naturförhållanden, olika naturtyper och särskilt skyddsvärda arter
  • skälen till att bilda naturreservat
  • förslag på föreskrifter
  • förslag till skötselplan
  • kartor.

Nedan presenteras de remisser som är aktuella just nu. 

Mjällbjär, Falkenberg och Varbergs kommun

Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 oktober 2017.

Förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Mjällbjär

Kontakta naturvårdshandläggare Elin Nystrand, elin.nystrand@lansstyrelsen.se éller Sindy Gullberg sindy.gullberg@lansstyrelsen.se för mer information.  

 

Halvön, Falkenberg kommun

Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 22 december 2017.

Förslag till beslut om naturreservatet Halvön

Kontakta naturvårdshandläggare Elin Nystrand, elin.nystrand@lansstyrelsen.se eller Ingegerd Svensson ingegerd.svensson@lansstyrelsen.se för mer information.