Remiss - Nya bevarandeplaner för länets Natura 2000-områden

Länsstyrelsen har uppdaterat bevarandeplanerna för 18 Natura 2000-områden spridda över hela länet.

Den som har synpunkter på förslagen nedan kan lämna in dessa fram till den 30 november. Synpunkterna skickas till halland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 301 86, Halmstad. I skrivelsen ska bevarandeplanernas diarienummer anges.