Fågel- och sälskyddsområden

För att skydda djur mot störningar under perioder då de är särskilt utsatta kan Länsstyrelsen besluta om djurskyddsområden. Oftast sammanfaller skyddsbehovet med den tid då djuren föder upp sina ungar.
kungsbackafjorden

I Halland finns ett tjugotal fågelskyddsområden och ett tiotal sälskyddsområden. Föreskrifterna inom djurskyddsområden i Halland reglerar tillträdesförbud under särskilda perioder.

Fågelskyddsområden

Inom de flesta fågelskyddsområden gäller tillträdesförbud 1 april – 15 juli. För mer specifik information om de olika områdena, för muspekaren över respektive informationssymbol. Om du klickar på namnet så får du upp en karta i pdf-format (öppnas i nytt fönster).

För åtta områden gäller utökat tillträdesförbud enligt följande;

  • Inom Getteröns naturreservat gäller tillträdesförbud året om utom vid gömslen och fågeltorn.
  • Vid ön Balgö gäller tillträdesförbudet 1 april till 31 juli för följande skär och holmar: Balken, Lilla Balken, Sadeln och Östra Balgö. Sikön har tillträdesförbud, 1 mars – 31 augusti.
  • Inom Valaberg, Lia, Valaklitt och Valasjö gäller tillträdesförbud 1 februari – 31 juli.

 

Laholms kommun Tillträdesförbud
Skallingaön 1 april - 31 juli


Halmstads kommun Tillträdesförbud
Skäret 1 april - 15 juli
Trönninge ängar 1 april - 15 juli
Tylön, del av ön och vattenområdet 1 april - 15 juli


Hylte kommun Tillträdesförbud
Kia Holme 1 april - 15 juli
Sikön 1 mars - 31 augusti
Stora och Lilla Slangholmen 1 april - 15 juli
Stora och Lilla Förö 1 april - 15 juli
Tira Öar; Högaholma och Sköraholma 1 april - 15 juli


Falkenbergs kommun Tillträdesförbud
Fegen; Brudö, Björsevik, Lilla Gärdesön, Narvö, Skaven och Stora Kärringön 1 april - 31 juli
Morups Tånge 1 april - 15 juli
Stensjöstrand; Fågelholmarna 1 april - 15 juli
Ö i Björkasjön 1 april - 15 juli
Öar i Hjärtaredssjön 1 april - 15 juli


Varbergs kommun Tillträdesförbud
Balgö; Balken och Lilla Balken, Sadeln samt Östra Balgö 1 april – 31 juli
Getterön 1 januari – 31 december Tillträdesförbudet gäller hela året. Förbudet gäller inte gömslen och fågeltorn eller stigar till dessa, ej heller markerad skridskobana.
Lia 1 februari – 31 juli
Skärsjön 1 april – 15 juli
Svartskär
1 april – 15 juli
Utteros  1 mars - 31 juli Under tiden 1 mars till 31 juli beträda eller vistas inom område som är rödrastrerat på beslutskartan.
Valaklitt (i Åkullaområdet) 1 februari – 31 juli
Valaön (i Valasjön, Åkullaområdet) 1 april – 15 juli
Valasjö (NO Grimmared) 1 februari – 31 juli
Vendelsöarna; Älmö sund 1 april – 31 juli


Kungsbacka kommun Tillträdesförbud
Lönskär och del av Yttre lön 1 mars – 30 juni
Minkholmen 1 mars – 30 juni
Nidingen 1 april – 15 juli
Norra delen av Kalvö 1 mars – 30 juni
Stora och Lilla Flataskär 1 mars – 30 juni
Svinholmen 1 mars – 30 juni
Tjolöholm-Ölmevalla strandängar 1 mars – 30 juni
Torkelstorp-Äskatorp 1 mars – 30 juni
Valaberg 1 februari – 31 juli
Vallda Sandö 1 april – 15 juli

 

Sälskyddsområden

I Hallands län finns sälskyddsområden i Varbergs och Kungsbacka kommuner. Inom sälskyddsområden är det under tiden 15 maj – 15 juli förbjudet att landa eller beträda holmar och skär samt att uppehålla sig i vattenområdet inom 200 meter från strand till fredade holmar och skär. För mer specifik information om de olika områdena, för muspekaren över respektive informationssymbol.

Vid Yttre och Inre Halseskär samt Långskär i Kungsbacka kommun är passage tillåten i vissa farleder för framkomlighetens skull.

Djurskyddsområden i kustbandet är markerade på båtsportkartorna. På blåa kartan är både fågel- och sälskyddsområden markerade.

 

Varbergs kommun Tillträdesförbud
Kläpparna 15 maj - 15 juli
Stora Både och Lilla Både 15 maj - 15 juli
Södra Ledskär 15 maj - 15 juli


Kungsbacka kommun Tillträdesförbud
Kungen 15 maj - 15 juli
Rön 15 maj - 15 juli
Svarten, Svartebräckorna och Jyden 15 maj - 15 juli
Tranebräckorna 15 maj - 15 juli
Yttre och inre Halseskär samt Långskär 15 maj - 15 juli
Under tiden 1 mars till 31 juli beträda eller vistas inom område som är rödrastrerat på beslutskartan. Under tiden 1 mars till 31 juli beträda eller vistas inom ett område om max 1 hektar som ligger inom grönrastrerat område på beslutskartan. Denna föreskrift gäller då det mindre området är markerat i fält.

 Använd vår karttjänst

Hitta till fågel- och sälskyddsområdena genom Sveriges länskarta. Välj "Lagerlista" och "Djur- och växtskyddsområde".

 Rapportera döda sälar

Kontakta informationscentralen för Västerhavet
Här finns information aktuell lägessituation.

Knubbsäl