Rovdjur i Halland

Lodjur

Lodjur

Efter att tidigare bara ha varit en sällsynt gäst har nu lodjuret etablerat sig med en fast stam i Halland. Föryngringar (honor med ungar) har konstaterats varje år sen år 2000. Det är främst i gränstrakterna mot Västra Götalands och Jönköpings län som hondjur har etablerat sig. Området räknas som Sveriges sydligaste föryngringsområde för lodjur.

Eftersom större delen av Götaland saknar fast (ynglande) lodjursstam har området stor betydelse som spridningscentrum öster- och söderut. Under 2004 kunde tre föryngringar konstateras. Utöver dessa familjegrupper finns också ensamma handjur med mycket stora hemområden. Lohanar kan påträffas över hela länet.

Kungsörn

En kungsörnOckså kungsörnen har nyligen etablerat sig som häckfågel i länet.
Tre revirhävdande par har iakttagits under de senaste åren. Förutom de etablerade örnparen, som stannar i närheten av sina häckningsrevir, besöks Halland av övervintrande främst yngre kungsörnar. Dessa anländer i regel i november månad och lämnar trakten i februari eller mars.

Övriga rovdjur

Övriga stora rovdjur har inga fasta stammar i länet men både varg och björn kan vandra mycket långa sträckor, i synnerhet ungdjuren. Vargen har sina närmaste revir vid Kroppefjäll i Dalsland och i norra Västergötlands gränstrakter mot Värmland och Närke. Halland har haft vargbesök vid ett flertal tillfällen under senare år. Björnen är en betydligt sällsyntare gäst, vilket inte hindrar att björnar genomströvat Götalands södra delar. Närmaste kärnområde för björnen ligger i Dalarna. Järven slutligen är främst knuten till fjällregionen.

Kontakt vid rovdjursangrepp

Anmälan görs till 010-224 34 00.
Ring vår växel 010 224 30 00 om ingen svarar (numret kopplas till fältpersonal som ibland kan befinna sig i områden med dålig mobiltäckning).
 

Allmänhetens rapporter av rovdjur är viktiga för Länsstyrelsens arbete med att kartlägga antal och utbredningen av de stora rovdjuren i länet.

Vi uppmanar därför alla som vistas i skog och mark att anmäla sina iakttagelser.
Rapportera rovdjur här >>