Kontakt vid rovdjursangrepp, rapportering och inventering

Allmänhetens rapporter av rovdjur är viktiga för Länsstyrelsens arbete med att kartlägga antal och utbredningen av de stora rovdjuren i länet.

Varje år krävs nya insatser för att dokumentera var rovdjur finns samt hur många de är. Vi uppmanar därför alla som vistas i skog och mark att anmäla sina iakttagelser.
Främst gäller det lodjuret som numera kan påträffas över hela Halland, men även varg och i sällsynta fall björn kan genomströva länet.

Vintertid under spårsnöförhållanden röjer sig rovdjuren mer för oss människor. Men alla slags observationer under hela året är av stort intresse: Synobservationer, spår och spårtecken, rivna rådjur eller älgar.

Länsstyrelsen har särskild inventeringspersonal som i fält kvalitetssäkrar spår och spårtecken efter rovdjur i länet. Inventeringarna bygger till största delen på inrapporterade observationer från allmänheten. Därutöver inventeras områden i olika delar av länet. Syftet med inventeringarna är att i första hand dokumentera antalet föryngringar per år samt arternas utbredningsområden.  

Inventeringen av kungsörn görs av ornitologer på uppdrag av Länsstyrelsen med syfte att få kunskap om revirhävdande och häckande fåglar.

 

Några anvisningar då du hittat ett "misstänkt" spår:

1. Fotografera spåret rakt uppifrån samt längs spårlöpan. Lägg gärna något bredvid spåret för en storleksjämförelse i bilden. Spåra inte själv!
2. Snitsla platsen så att du hittar tillbaka. Om ni hittar ett kadaver så täck över detta så att det skyddas från räv och korp. Ring därefter snarast vår rovdjurstelefon.
Din spårobservation kommer att följas upp och kontrolleras i fält av en inventerare, som har särskild utbildning i att tolka spår och spårtecken från rovdjur. Kontrollen är nödvändig för att observationen ska kunna kvalitetssäkras och registreras.

Anmälan görs till vår rovdjurstelefon: 010-224 34 00
Ni kommer att vidarekopplas till en mobiltelefon som går till jourhavande fältpersonal. Vänligen ring på nytt om ni inte får svar. Tyvärr kan mobiltäckningen lokalt vara begränsad. Vi kan tyvärr inte ringa tillbaka eftersom vi inte kan se ert telefonnummer. Ni kan även vända er direkt till vår fältpersonal.

 

Fältpersonal
Bengt Kristiansson, besiktningsman och spårare - 070-263 58 75
Jonas Magnusson, besiktningsman och spårare - 072-7414408
Kjell-Göran Nilsson, besiktningsman och spårare - 076-1111921
Magnus Nystrand, Besiktningsman och spårare - 073-592 80 77
Lennart Andersson, spårare - 073-849 19 11
Lars Svensson, spårare - 070-713 05 26

 Rapportera rovdjursobservationer

Ring vår rovdjurstelefon:
010 - 224 34 00

Kontakt vid rovdjursangrepp

Anmälan görs till 010-224 34 00.
Ring vår växel 010 224 30 00 om ingen svarar (numret kopplas till fältpersonal som ibland kan befinna sig i områden med dålig mobiltäckning).
 

 Rapportera kungsörn

Flertalet örnar som ses vintertid är övervintrande gäster från norr. Därför är det främst observationer under häckningstid (februari-juni) som bör rapporteras.
Observationer av spelflygande kungsörn under vårvintern (januari-mars) är av särskilt stort intresse. Alla observationer bör rapporteras till Artportalen.

Rapportering av örnar under häckningstid kan göras till:
Anders Wirdheim 070-513 75 76

Kungsörn