Vildsvin

Vildsvin har under de senare år blivit ett allt vanligare inslag i naturen. Det ökande antalet har bland annat inneburit skador på marker och i trafiken. Men vildsvinen har också gett oss ökade jakttillfällen och förstklassigt kött.
Vildsvin

Vildsvin sprider sig snabbt i länet. En effektiv vildsvinsförvaltning kräver att markägare och jägare samarbetar över stora områden. Lokalt kan täta vildsvinspopulationer orsaka stora skador för bland annat jordbruket. Vildsvin rör sig över relativt stora områden och kan förflytta sig över många olika fastigheter när de letar efter föda och ostörda platser för vila. Förvaltningsplanen för vildsvin i Hallands län finns till höger.

Jakttider
Jakttiden för vuxna vildsvin är den 16 april till och med den 15 februari. Årsungar av vildsvin får jagas hela året men suggor med kultingar är fredade. Att jaga vildsvin med hjälp av hund är tillåtet den 1 augusti till och med den 31 januari. Vildsvin får jagas dygnet runt, men eftersom de vanligtvis är nattaktiva jagas de ofta på åtel nattetid.

Hjälpmedel
Fast belysning vid åtel är tillåten när man jagar vildsvin. Du kan söka tillstånd hos Länsstyrelsen om du vill använda rörlig belysning eller mörkerriktmedel vid skyddsjakt på vildsvin som orsakar skada i odlingar. Blankett för ansökan om tillstånd att använda rörlig belysning eller bildförstärkare vid skyddsjakt efter vildsvin finns till höger.