Jakt på allmänt vatten

Ansökan om jakt på allmänt vatten görs hos Länsstyrelsen. För att kunna få tillstånd att jaga på allmänt vatten i Hallands län krävs att du är folkbokförd i länet. Du ska även kunna intyga om god lokalkännedom samt goda kunskaper om förekommande viltarter.

Blankett för ansökan finns att ladda ner till höger. Ansökningsavgiften på 1.350 kronor ska betalas till Länsstyrelsens bankgiro 5327-1698. Ansökan behandlas när ansökningsavgiften är betald.

Allmänt

Jakten får inte bedrivas på vatten som ligger närmare än hundra meter från en fastighets strandlinje och inte heller inom områden för vilka förordnande eller förbud mot jakt har meddelats, exempelvis med stöd av miljöbalken.
Annan lagstiftning som reglerar jakt på allmänt vatten är jaktlagen och jaktförordningen.

Det som tidigare var kronoholmar samt holmar, klippor och skär, som ej hör till visst hemman har upphört i samband med utförd förrättning av Lantmäteriet. Jaktutövningstillstånd utfärdas av Statens fastighetsverk, Box 254, 751 05 Uppsala, tel 018-56 48 00

 Blankett för ansökan om jakt på allmänt vatten

Hämta blankett för ansökan » 

Ansökningsavgiften på 1.350 kronor ska betalas till Länsstyrelsens bankgiro 5327-1698. Ansökan behandlas när ansökningsavgiften är betald.