Älgjakten 2017-2018

Det är länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation som beslutat om jakttidens längd för jaktåret 2017/2018. Det antal älgar som tilldelas jägarna bestäms av bland annat älgtäthet, skogsskador, foderprognoser, trafikolyckor, rovdjursförekomst och samråd.

Jakttider

Älgskötselområden

Jakten pågår från den 9 oktober 2017 - 28 februari för samtliga älgskötselområden. Se rambeslutet för respektive områdes jaktavslut.  

Licensområden

Jakttiden för licensområden kan variera utifrån vilket älgförvaltningsområde det tillhör. Jakten pågår från den 9 oktober 2017 för samtliga licensområden.

Oregistrerad mark

Jakttiden på oregistrerad mark är tre dagar, från den 9 oktober till den 11 oktober. Under denna tid får ett obegränsat antal kalvar fällas.

Ytterligare information finns i rambeslut angående älgjakt i Hallands län

Inrapportering och fällavgifter

Fälld älg ska rapporteras senast två veckor efter att den fälldes.

Rapporteras till Älgdata

Avgift ska betalas av den som har rätt att tillgodogöra sig fälld älg senast två veckor efter avslutad jakt. Då jakten är anmäld som avslutad i www.algdata.se genereras en faktura som visas på skärmen. Använd denna vid inbetalning av fällavgift. För jakt på oregistrerad mark går det inte att generera någon faktura.

Fällavgiften är 1 000 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv. Älg äldre än ett år räknas som vuxen.