Älgjakten 2016-2017

Det är länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation som beslutat om jakttidens längd för jaktåret 2016/2017. Det antal älgar som tilldelas jägarna bestäms av bland annat älgtäthet, skogsskador, foderprognoser, trafikolyckor, rovdjursförekomst och samråd.

Jakttider

Älgskötselområden

Jakttiden inom älgskötselområden påbörjas den 10 oktober 2016 i samtliga områden. Se rambeslutet för respektive områdes jaktavslut.  

Licensområden

Jakttiden för licensområden kan variera utifrån vilket älgförvaltningsområden det tillhör. Jakten påbörjas den 10 oktober för samtliga områden.

Oregistrerad mark

Jakttiden på oregistrerad mark är tre dagar, från den 10 oktober till den 12 oktober. Under denna tid får ett obegränsat antal kalvar fällas.

Ytterligare information finns i rambeslut angående älgjakt i Hallands län

Fällavgifter

Avgift ska betalas av den som har rätt att tillgodogöra sig fälld älg senast två veckor efter avslutad jakt. Då jakten är anmäld som avslutad i www.algdata.se genereras en faktura som visas på skärmen. Använd denna vid inbetalning av fällavgift. För jakt på oregistrerad mark går det inte att generera någon faktura.

Fällavgiften är 1000 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv. Älg äldre än ett år räknas som vuxen.