Älgjakten 2017-2018

Det är länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation som beslutat om jakttidens längd för jaktåret 2017/2018. Det antal älgar som tilldelas jägarna bestäms av bland annat älgtäthet, skogsskador, foderprognoser, trafikolyckor, rovdjursförekomst och samråd.

Jakttider

Älgskötselområden

Jakten påbörjas den 9 oktober 2017 för samtliga älgskötselområden. Se rambeslutet för respektive områdes jaktavslut.  

Licensområden

Jakttiden för licensområden kan variera utifrån vilket älgförvaltningsområde det tillhör. Jakten påbörjas den 9 oktober 2017 för samtliga licensområden.

Oregistrerad mark

Jakttiden på oregistrerad mark är tre dagar, från den 9 oktober till den 11 oktober. Under denna tid får ett obegränsat antal kalvar fällas.

Ytterligare information finns i rambeslut angående älgjakt i Hallands län

Fällavgifter

Avgift ska betalas av den som har rätt att tillgodogöra sig fälld älg senast två veckor efter avslutad jakt. Då jakten är anmäld som avslutad i www.algdata.se genereras en faktura som visas på skärmen. Använd denna vid inbetalning av fällavgift. För jakt på oregistrerad mark går det inte att generera någon faktura.

Fällavgiften är 1 000 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv. Älg äldre än ett år räknas som vuxen.