Tillgänglighetsanpassat friluftsliv

Dessa reservat är de bästa att besöka för dig som har med dig barnvagn, rullstol eller rullator ut i naturen. Här finns till exempel anpassade leder, bänkar och toaletter.

Biskopstorp

(Halmstads kommun)

Led Biskopstorp

Anpassade vandringsleder, toaletter, fikabord och utsiktsplattform.

I Biskopstorp finns två leder på 1 kilometer respektive 250 meter som är anpassade för att fungera bra för rullstol, rullator och barnvagn. Lederna är hårdgjorda. På några platser är lutningen större än rekommendationerna för tillgänglighetsanpassade leder (TG-leder), dock är dessa lutningar ganska korta. Det finns bänkbord att sitta vid som är anpassade för rullstolar och liknande. Alldeles intill besökscentrum finns två parkeringsplatser för den som har svårt att gå. Där finns även tillgänglighetsanpassade toaletter (total yta: 2 x 2 meter, dörröppning utan tröskel: bredd 110 centimeter, handtag utmed väggarna: höjd 75 centimeter, nedfällbara armstöd bredvid toalettsitsen, sitthöjd: 47 centimeter.)

Biskopstorps naturreservat

 

Spenshult

(Halmstads kommun)

Led SpenshultFår Spenshult 

Anpassad vandringsled och fikabord.

I Spenshult finns en särskilt anpassad led som är 720 meter lång. På några platser är lutningen större än rekommendationerna för tillgänglighetsanpassade leder (TG-leder), dock är dessa lutningar ganska korta. Det finns bänkbord att sitta vid som är anpassade för rullstolar och liknande. Leden är märkt med röd ledmarkering från parkeringen. Anslutningen tillbaka till parkeringen är bitvis brant om man vill ta sig runt, det kan vara lättare att ta sig samma väg tillbaka.

Spenshults naturreservat

 

Steningekusten

(Halmstads och Falkenbergs kommuner)

Stensjöstrand hästarSteningekusten ejdrar 

Flackt landskap och lättframkomlig stig.

Landskapet är flackt och man kan ta sig fram med rullstol från parkeringen till hamnen längs med grusvägen i norra delen av reservatet.

Steningekustens naturreservat

 

Hökafältet

(Laholms kommun)

Hökafältet ledHökafältet mynning 

Anpassad vandringsled.

I Hökafältet finns en 2,5 kilometer lång slinga som är särskilt anpassad för rullstol, rullator eller barnvagn.

Hökafältets naturreservat

 

Osbecks bokskogar

(Laholms kommun)

Bänkbord Osbecks bokskogarOsbecks bokskogar 

Lättframkomlig stig och anpassade fikabord.

Leden mellan den centrala parkeringen och den östra grillplatsen är lämplig för personer med rullstol, rullator eller barnvagn. Leden är hårdgjord men på några platser är lutningen större än rekommendationerna för tillgänglighetsanpassade leder (TG-leder), dock är dessa lutningar ganska korta. Vid den östra grillplatsen finns bänkbord som är anpassade att komma intill med rullstol.

Osbecks bokskogars naturreservat


Såghuslund

(Laholms kommun)

 

Lättframkomlig stig och utsiktsplats.

Såghuslund är ett kommunalt naturreservat där Laholms kommun gjort särskilda anpassningar för att öka tillgängligheten. Det finns en tillgänglighetsanpassad stig som är 300 meter lång enkel väg och en utsiktsplats.

Såghuslund naturreservat

Vallda Sandö

(Kungsbacka kommun)

Vallda Sandö kustVallda Sandö solnedgång 

Lättframkomlig stig till badplats.

Mellan parkeringen och badplatsen är framkomligheten god för barnvagn, rullator eller rullstol.

Vallda Sandö naturreservat

 

Näsbokrok

(Kungsbacka kommun)

Näsbokrok grindViloplats Näsbokrok 

Anpassad vandringsled, spång och toalett.

Här finns en 1,4 kilometer lång slinga som är skapad för den som har svårt att gå eller har med sig barnvagn. För den som behöver stanna och vila benen finns flera möjliga rastplatser längs vägen. Längs med träspången och stora delar av grusstigen är det också möjligt att ta sig fram med rullstol. En rejäl spång leder besökarna över de sankare partierna. På några ställen finns särskilt breda passager där två rullstolar kan mötas. När spången slutar tar en bred grusgång vid som leder vidare mot reservatets västra delar. Det finns också en tillgänglighetsanpassad toalett (total yta: 220 x 220 centimeter, dörren mitt på ena väggen, toaletten sitter mitt på väggen mittemot dörren.)

Näsbokroks naturreservat

 

Fjärås Bräcka

(Kungsbacka kommun)

naturumFjärås Bräcka 

Tillgängliga lokaler, lättframkomlig stig och anpassade fikabord.

Naturumbyggnaden är anpassad för personer med rullator eller rullstol. Det finns även en grusstig som utgår från parkeringen som är lämplig för rullstolsburna eller personer med barnvagn. Vid parkeringen finns fikabord som är anpassat för rullstolsburna.

Fjärås Bräcka naturreservat

 

Getterön

(Varbergs kommun)

Getterön fåglarRamp i gömsle 

Tillgängliga lokaler och ramp i fågelgömsle.

Naturumbyggnaden är anpassad för personer med rullator eller rullstol. Även gömslen och observationsplats är tillgänglighetsanpassade.

Getteröns naturreservat