Geocaching i skyddade områden

Länsstyrelsen i Halland ser positivt på geocaching och anser att det är en friluftslivsaktivitet som kan bidra till att natur- och kulturmiljöer i länet besöks och nyttjas av fler människor och på nya sätt. Precis som vid all annan verksamhet ska geocaching bedrivas på ett sådant sätt så att det inte riskerar att skada värdefulla naturområden och fornlämningar. Gällande lagar och regler ska följas liksom de särskilda föreskrifter som gäller inom natur- och kulturskyddade områden.

Geocaching

Syfte

Dessa upplysningar och riktlinjer syftar till att tydliggöra förhållningssätt för de som vill genomföra geocaching i länets skyddade natur- och kulturmiljöer och vad man ska tänka på utöver att följa gällande föreskrifter.

Geocaching

Geocaching är en aktivitet som går ut på att med hjälp av GPS söka efter så kallade cacher (skatter) utomhus. Cacherna kan placeras ut av vem som helst och deras koordinater är utlagda på internet. En cache består oftast av en behållare med innehåll. Den kan vara av varierande storlek och vara gömd såväl inne i samhällen som ute i naturen. För mer information och bakgrund kring geocaching, se www.geocaching.com.

Skyddade områden

Länsstyrelsen har ansvar för skyddade områden såsom naturreservat, kulturreservat och djurskyddsområden. På vår hemsida finns allmän information om skydd av natur- och kulturmiljöer, här finns också alla natur- och kulturreservat presenterade med beskrivningar, kartor och gällande föreskrifter.

Våra upplysningar och riktlinjer om geocaching (PDF 0,1 Mb)