Friluftsliv

kanoter

Länsstyrelsen arbetar för att länet ska ha ett rikt friluftsliv och att naturen ska vara tillgänglig för alla.

Människor har olika behov och förutsättningar, och för att alla ska få tillgång till naturen arbetar vi både med kunskapsspridning och att tillgängliggöra naturen för så många som möjligt. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med rullstol eller barnvagn, till exempel med ramper och handikapparkering. Det är aldrig särskilt långt till naturen.

Allemansrätten är unik

Huvudregeln i allemansrätten är ”Inte störa – inte förstöra”.
Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats.

Allemansrätten gäller även i naturreservaten, men den kan vara begränsad genom olika föreskrifter.

Sveriges friluftsmål

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är utgångspunkten för Sveriges tio friluftslivsmål som ska uppnås till år 2020. Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med friluftsmålen i Halland. Länsstyrelsen samarbetar med kommunerna, Region Halland, föreningslivet, turistnäringen och markägarna i denna fråga.

Läs mer om friluftsmålen på Naturvårdsverkets webbplats

Upptäck våra naturreservat

Naturreservat i Hallands län

 Följ Naturreservat i Halland på Facebook 

 

Tillgänglighetsanpassat friluftsliv


Reservaten som passar bäst för dig med rullstol, rullator eller barnvagn

Ta bussen till naturen

Till dessa naturreservat är det enkelt och smidigt att ta sig med kollektivtrafik

Gratis aktiviteter i naturreservaten

Aktivitet i Möllegård

 Content Editor

​Drönare är ett obemannat luftfartyg som kan flyga av sig själv eller fjärrstyras av en förare på annan plats. När du flyger drönare är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart. Vilka regler som gäller och om det krävs tillstånd beror främst på vad drönaren ska användas till.

För varje naturreservat finns föreskrifter som gäller just där. Det är din skyldighet att ta reda på vad som gäller i det område du har tänkt att flyga i. Varje reservat har en sida på webben där föreskrifterna finns listade. Här hittar du Hallands reservat

Transportstyrelsens webbplats finns generell information om vad som gäller för drönare.