Friluftsliv

kanoter

Länsstyrelsen arbetar för att länet ska ha ett rikt friluftsliv och att naturen ska vara tillgänglig för alla.

Människor har olika behov och förutsättningar, och för att alla ska få tillgång till naturen arbetar vi både med kunskapsspridning och att tillgängliggöra naturen för så många som möjligt. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med rullstol eller barnvagn, till exempel med ramper och handikapparkering. Det är aldrig särskilt långt till naturen.

Allemansrätten är unik

Huvudregeln i allemansrätten är ”Inte störa – inte förstöra”.
Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats.

Allemansrätten gäller även i naturreservaten, men den kan vara begränsad genom olika föreskrifter.

Sveriges friluftsmål

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är utgångspunkten för Sveriges tio friluftslivsmål som ska uppnås till år 2020. Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med friluftsmålen i Halland. Länsstyrelsen samarbetar med kommunerna, Region Halland, föreningslivet, turistnäringen och markägarna i denna fråga.

Läs mer om friluftsmålen på Naturvårdsverkets webbplats

Upptäck våra naturreservat

Naturreservat i Hallands län

 Följ Naturreservat i Halland på Facebook 

 

Tillgänglighetsanpassat friluftsliv


Reservaten som passar bäst för dig med rullstol, rullator eller barnvagn

Ta bussen till naturen

Till dessa naturreservat är det enkelt och smidigt att ta sig med kollektivtrafik

 Var försiktig

Efter höstens stormar finns det risk för stormfällen i naturreservaten. Var försiktig när du är ute. Våra entreprenörer röjer upp efter behov.

Gratis aktiviteter i naturreservaten

Aktivitet i Möllegård