Fiskefunktionens verksamhet

Hallands län är ett av landets största fiskelän. Fisket har stor betydelse för länet både när det gäller yrkesfisket och fritidsfisket.

Länsstyrelsen har flera uppgifter inom fisket och vattenbrukets områden, bland de viktigaste är att vi ska:

  • verka för skydd av uppväxande fiske och skaldjur samt deras miljöer
  • handlägga och informera om frågor som berör EU-stödet till fiskenäringen och vattenbruket
  • stärka fiskbeståndet i Halland genom fiskevårdsinsatser och en aktiv fisketillsyn
  • öka förutsättningarna för fritidsfiske och fisketurism.
Foto: Jan Wiman