Fiskerilagstiftning

Lagstiftningen består av lagar utfärdade av Riksdagen, förordningar utfärdade av Regeringen och myndighetsföreskrifter utfärdade av Havs- och vattenmyndigheten (tidigare Fiskeriverket).
Varje fiskande är skyldig att själv ta reda på vilka bestämmelser som gäller i det område där man fiskar.

Ett urval av lagar, förordningar och föreskrifter som berör fiske:

För att ta reda på gällande regler för fritidsfisket längs vår kust samt i de fem stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön) – besök Svenska Fiskeregler, www.svenskafiskeregler.se. Svenska Fiskeregler har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket. På webbsidan söker du via en karta enkelt fram vad som gäller i det område där du tänker fiska