Tillsyn och bestämmelser

Länsstyrelsen ansvarar för den direkta djurskyddstillsynen enligt djurskyddslagen. Särskilt utbildad personal med god kännedom om djurhållning och djurskyddsbestämmelser arbetar med tillsynen.

Länsstyrelsen har även en samordnande och stödjande roll i länet och samverkar med veterinärer, polis, branschorganisationer med flera. Central myndighet för djurskyddet är Jordbruksverket.

Tillsynen bidrar till ett gott djurskydd

Länsstyrelsen arbetar med djurskyddstillsyn i första hand i förebyggande syfte. Det sker genom en fortlöpande verksamhet med planerade kontroller. Därutöver kontrollerar Länsstyrelsen missförhållanden som någon anmäler till oss.

Så här jobbar vi med tillsyn

Tillsynen sker tillsammans med djurhållaren på så sätt att djuren störs så lite som möjligt. Tillsynsbesöken är i regel oanmälda. I de fall djurhållaren inte är hemma gör man ett nytt försök till kontroll senare.

Om Länsstyrelsen måste göra en kontroll som av djurskyddsskäl inte kan vänta och djurhållaren inte kan påträffas kan man tillkalla polis för att få tillträde.

Djurskyddshandläggarna strävar efter ett förtroendefullt samarbete med djurägarna och verkar för en förbättrad djurhållning, i första hand genom information.

Brister i djurhållningen

Om Länsstyrelsen upptäcker brister i djurhållningen får djurägaren besked om det vid kontrollen, oftast muntligt. Efter inspektionen skickar Länsstyrelsen en kontrollrapport till djurhållaren. Djurhållaren får viss tid på sig att åtgärda bristerna innan Länsstyrelsen gör en uppföljande kontroll.

Detta har Länsstyrelsen inte tillsynsansvar för

När det gäller lösspringande hundar, katter som befinner sig på din uteplats eller skällande hundar med mera som på något sätt stör, ska du vända dig till kommunen, fastighetsägaren eller polisen.

Du kan läsa mer om ditt ansvar för tillsynen över din hund och katt på Polisens webbplats