Anmälan om misskötsel av djur

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av våra tama djur. Du kan anmäla via telefon, e-post eller brev. Du har rätt att vara anonym när du anmäler. Din anmälan skrivs in i Länsstyrelsens system för att hantera ärenden och får ett eget diarienummer. Kommunerna och polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.
Hund

Anmälan ska gälla djur eller djurhållare i länet

Observera att anmälan måste gälla djur och djurhållare i Hallands län. För anmälan som gäller djur och djurhållare i andra län, var snäll och kontakta länsstyrelsen i det aktuella länet.

Lista och länkar till alla länsstyrelser

Vad ska en anmälan innehålla?

Beskriv djuren noga och ange en adress eller en noggrann vägbeskrivning till djuren samt till den som äger eller sköter djuren.

Vi vill gärna ha information om:

 • Djurslag, antal, signalement, id-nummer, hälsostatus, ålder
 • Har djuren foder och vatten?
 • Har det förekommit länge?
 • När brukar djurhållaren vara hemma?  Förekommer missbruk?  

Vad händer sen?

Anmälan diarieförs, det vill säga skrivs in i Länsstyrelsens system för att hantera ärenden. Anmälan får därigenom ett eget diarienummer. Beroende på hur allvarlig anmälan är, kan det ta olika lång tid innan en djurskyddshandläggare kontrollerar djuren.

Vad har kommunerna ansvar för?

 • Störningar från djur, till exempel skällande hundar
 • Frågor kring gödselhantering
 • Vissa vilda djur, till exempel grävling i tätbebyggda områden
 • Luktproblem från djur

Vad har polisen ansvar för?

 • Lösspringande djur som inte är vanvårdade
 • Misshandel av djur
 • Bortsprungna djur  
 • Upphittade döda djur, till exempel påkörda katter
 • Farliga hundar
 • Hund i varm bil
 • Stulna djur
 • Vilda djur som far illa
 • Döda vilda djur

 Ring polisens växel på telefon 114 14.

 Anonym anmälan

Tänk på följande:
 • Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av den anmälan gäller eller någon annan.
 • Tala inte om ditt namn om du vill vara anonym när du ringer till Länsstyrelsens djurskyddstelefon eller skickar brev.
 • Du kan inte var anonym om du anmäler via e-post då din mailadress kommer att synas.

Anmäl misskötsel av djur

Djurskyddstelefon

010-224 32 00

Måndag kl.13-15

Tisdag-fredag kl.10-12

Tänk på att beskriva djuren noga och ange en adress eller en noggrann vägbeskrivning till djuren samt till den som äger eller sköter djuren.

Övrig tid ring Polisen 114 14 (ytterst akuta anmälningar). Vid pågående misshandel av djur ring 112.

Läs mer om vad som gäller vid anmälan om misskötsel av djur