Veterinärverksamhet i länet

Länsveterinären har tillsyn över praktiserande veterinärers verksamhet såväl på distriktsveterinärer och privatpraktiserande veterinärer som på djursjukhus, enskilda djurkliniker och smådjursmottagningar.
Katt hos veterinär

Distriktsveterinärer och privatpraktiserande veterinärer

Länet har ett flertal ambulerande privatpraktiserande veterinärer samt tre distriktsveterinärstationer som bemannas av veterinärer anställda av Jordbruksverket. Distriktsveterinärerna och de privatpraktiserande veterinärerna ansvarar framför allt för djursjukvård och djurhälsovård hos jordbrukets djur men erbjuder också sjukvård och förebyggande behandling för hästar, hundar, katter och andra sällskapsdjur.

Officiella veterinärer

Jordbruksverket förordnar så kallade officiella veterinärer med behörighet att utföra vissa speciella arbetsuppgifter som t.ex. provtagning på djur eller intygsskrivning i samband med in- och utförsel av djur och djurprodukter.

Djursjukhus och djurkliniker

I Hallands län finns ett stort djursjukhus och flertal djurkliniker eller privata smådjursmottagningar. Behovet av sjukvård för sällskapsdjur är stort. Länet är även hästtätt vilket medför att efterfrågan på hästsjukvård är stor. Adresser till djursjukhus, kliniker och enskilda praktiserande veterinärer finns även i telefonkatalogen.

Veterinär tillsyn

Länsstyrelsen utövar tillsyn på de i länet kliniskt verksamma veterinärerna på till exempel djursjukhus, distriktsveterinär-stationer och smådjurskliniker i en strävan mot att samtliga veterinära arbetsplatser i länet skall verka i enlighet med gällande författningar inom området.

Missnöjd över behandlingen av ditt djur?

Om du som djurägare inte är nöjd med behandlingen av ditt djur ska du i första hand vända dig till den veterinär som behandlat djuret. Kanske behövs det ytterligare behandling eller byte av medicin. Om du trots detta är missnöjd eller fundersam på om ditt djur fått en adekvat veterinärvård så kan du vända dig till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Nämnden består av erfarna personer från olika yrkeskategorier och de kommer att pröva din anmälan. Det kan ta lång tid eftersom de i vissa fall behöver hjälp av personer med spetskompetens.

På Länsstyrelsen arbetar veterinärer som du kan kontakta om du har frågor som ligger inom verksamhetsområdet. Se länk under våra medarbetare.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Halland
Veterinärenheten
301 86  HALMSTAD

Tel:  010-224 30 00
Fax: 010-224 31 10
E-post: halland@lansstyrelsen.se

Våra medarbetare