Våld mot djur och våld i nära relationer

Det finns en tydlig koppling mellan människors och djurs utsatthet i våldsrelationer. Det vittnar både veterinärer och socialarbetare om.

Våld mot djur kan användas för att kontrollera eller hota personer i djurets närhet. Majoriteten av Sveriges kvinnojourer har mött våldsutsatta kvinnor och barn som upplevt våld mot djur. De möter även kvinnor som stannar kvar i relationer för att skydda djuren. Barn som lever med våld drabbas särskilt hårt om ett älskat djur blir utsatt. Många gånger kan djuret vara den enda tryggheten barnet har.

Kan synliggöra brott

Den första som möter en våldsutsatt person kan vara en veterinär, djursjukvårdare, eller personal på hunddagis eller stall. Om man kopplar ihop våld mot djur och våld mot människor kan annars oupptäckta brott bli synliga.

I våldsutsatta relationer är det viktigt att se att även djuren kan fara illa. Våld mot djur kan vara fysiskt med slag och sparkar eller psykiskt genom att skrämma och skapa en otrygg tillvaro. Det kan också handla om vanvård – att inte se till djurets grundläggande behov av omsorg.

Vad kan man göra?

När djur far illa är det vår skyldighet att värna om deras rättigheter och egenvärde. Därför är det viktigt att anmäla misstanke om våld. Du kan göra en anmälan till  djurskyddshandläggarna på länsstyrelsen. Om du vill kan du vara anonym.

Länsstyrelsen har tagit en broschyr om våld mot djur och våld i nära relationer (se länk till höger). Här hittar du mer information och även kontaktuppgifter till kommuner och kvinnojourer i Halland.

• Hur du lämnar en anmälan om våld mot djur

• Våld i nära relationer

 Kontakta oss

Länsstyrelsen Halland
Veterinärenheten
301 86  HALMSTAD
Tel:  010-224 30 00
Fax: 010-224 31 10
E-post: halland@lansstyrelsen.se

Vill du prata med en speciell person? Se medarbetare vid Veterinärenheten.

 Hur anmäler jag?

Du kan anmäla via telefon, brev eller e-post. Om du vill kan du vara anonym.

 Läs mer i broschyren

 Relevanta webbplatser

www.våldinärarelationer.se

Veterinär omtanke om våldsutsatta
www.voov.nu