Naturinventeringar och skötselplaner för militära skjutfält

Dessa inventeringar och skötselplaner är från 1991 och 1992.