Tillstånd för kyrkliga kulturminnen

För alla kyrkor och begravningsplatser uppförda före 1940 gäller att de inte får ändras på något väsentligt sätt utan tillstånd från länsstyrelsen.