Tillstånd för byggnadsminne

Om du som fastighetsägare vill göra förändringar som berör ett byggnadsminnes skyddade delar måste du först söka tillstånd från länsstyrelsen.