Slutrekvisition och redovisning kulturmiljövård

När arbetet är slutfört och slutbesiktningen är gjord skickar bidragsmottagaren in en särskild rekvisitionsblankett till länsstyrelsen.