Förenklad ansökan om tillstånd för metallsökare

Förenklad ansökan om tillstånd för användning av metallsökare enligt 2 kap 20 § kulturmiljölagen (1988:950).
Ansökan att använda metallsökare på de av Länsstyrelsen i Halland förvalda områdena 1-27 i Hallands län enligt de kartor som finns på Länsstyrelsens hemsida.