Ansökan om tillstånd för metallsökare

Ansökan om tillstånd till användande av metallsökare enligt 2 kap 20 § kulturmiljölagen (1988:950).