Ansökan om statligt stöd till solceller

Statligt stöd för installation av solcellssystem kan lämnas som ett engångsbidrag till den som investerar i ett nätanslutet solcellssystem.

Hur ansöker man om stöd?

Enklast söker du stödet elektroniskt med e-legitimation via Boverkets e-tjänst.

Ansökan om statligt stöd till solceller - e-tjänst

> Ansökan görs via Boverkets webbplats

 

Ansökan kan även göras på pappersblankett  som skickas per post till: Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad

Ansökningsblanketter och ytterligare information om stödet hittar du på Energimyndighetens webbplats