Handel med ål

Blankett för ansökan om tillstånd för handel med levande exemplar av europeisk ål, Anguilla Anguilla, enligt artskyddsförordningen 2007:845