Ansökan om upphävande av strandskydd vid små vattendrag

Ansökan om upphävande av strandskydd vid små vattendrag/småvatten enligt 7 kap miljöbalken.