Ansökan om dispens/tillstånd inom skyddade områden

Här finner du blankett för ansökan om dispens/tillstånd för åtgärder/verksamheter inom områden skyddade enligt 7 kap. miljöbalken.

Blanketten gäller för följande områden: naturreservat, landskapsbildsskydd, fågel- och sälskyddsområden samt naturminnen.