Begäran om kundnummer

Blankett för begäran om kundnummer för ansökan om EU:s jordbrukarstöd.