Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion

När man ska ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion krävs enligt 12 kap 9§ i miljöbalken att man senast åtta månader i förväg anmäler detta till länsstyrelsen.