Tillstånd för rörlig belysning vid skyddsjakt på vildsvin

Ansökan om tillstånd att få använda rörlig belysning/bildförstärkare vid skyddsjakt efter vildsvin.

Länsstyrelsen i Halland län får, med stöd av 15a § jaktförordningen meddela tillstånd att få använda rörlig belysning/bildförstärkare vid skyddsjakt efter vildsvin.

Tillstånd kan meddelas när vildsvin orsakar skador i gröda eller vid ekoproduktion av tamsvin och då som sista utväg ifall förebyggande åtgärder inte fungerat tillfredsställande.