Återrapportering av skyddsjakt

I tillstånd till skyddsjakt ställs vanligtvis krav på återrapportering av jaktens genomförande och resultat. Länsstyrelsen är vidare skyldig att årligen rapportera till Naturvårdsverket.
Återrapporteringen är viktigt för att vi ska få erfarenhet av olika metoder samt vilka konsekvenser skyddsjakten har, dels på bestånden och dels på det som avses skyddas.