Tillstånd till utplantering av fisk

För att sätta ut fisk eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat eller för att anlägga och driva en fiskodling krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt förordningen om fisket, vattenbruket och fiskenäringen (SFS 1994:1716) 2 kap16 §.