Ansökan om förordnande som fisketillsynsman

Ansökan ska göras av den person som avser att bli förordnad och sändas till Länsstyrelsen i det län sökanden är folkbokförd.

Mer information om fisketillsyn hos Länsstyrelsen.