Anmälan om skada orsakade av säl

Blankett för anmälan om ersättning för skador på fiske och fiskeredskap orsakad av säl.