Vilthägn

Här finner du blankett gällande ansökan om tillstånd att uppföra vilthägn. Länsstyrelsen har möjlighet att ge tillstånd till att hålla hjortdjur som tillhör den svenska faunan samt vildsvin, hare, fasan, rapphöna, gräsand, mufflonfår och korsningar mellan tam- och vildsvin i hägn. Vill du ansöka om att hålla andra vilda arter i hägn, kontakta Länsstyrelsen för information.