Ansökan om dispens från terrängkörningslagen

Enligt svensk lag är det förbjudet att köra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Det finns dock vissa generella undantag från förbudet, till exempel får man köra vid hämtning av fällda djur under jakt och statliga eller kommunala tjänstemän får köra i tjänsteärenden.

Utöver de generella undantagen har länsstyrelsen möjlighet att meddela föreskrifter om undantag eller att besluta om dispenser. Ansökan sker via denna blankett.