Ansökan om anläggning för offentlig förevisning av djur

Ansökan om godkännande av anläggning för offentlig förevisning av djur enligt 37 § djurskyddsförordningen (1988:539).

Med offentlig  förevisning av djur innebär att djur förevisas för allmänheten och där förevisningen sker med eller utan entréavgift i minst sju dagar eller mer per år i en permanent anläggning. Exempel på anläggningar kan vara traditionella djurparker, 4H-gårdar, tropikhus, vilthägn med turistbesök, friluftsmuseer med djur, fågelvoljärer hos trädgårdsanläggningar med mera.